Toegewijd aan de voeding van morgen

Carrefour en MiiMOSA helpen je actie te ondermen!

Carrefourt ondersteunt bio, transitie en lokale landbouw.

Ben jij een boer zich inzet voor betere voeding?

Je bent bezig met biologische, regeneratieve landbouw of agro-ecologie?

Heb je een landbouwproject en/of een Carrefour-winkel op minder dan 40km van je woning?

MiiMOSA en Carrefour België ondersteunen je bij de financiering van je project, via crowdfunding. Doe mee aan onze projectoproep en maak kans om €1 000 te winnen.

Bent u een betrokken burger?

Wil jij deel uitmaken van de verandering?

Steunt u het eten van beter en duurzamer voedsel?

Word een acteur door in gesprek te gaan met boeren die betrokken zijn bij de voedsel- en landbouwtransitie. Ontdek hun projecten en draag samen met hen bij aan verandering.

Waarom ga je ervoor?

Vul het registratieformulier in en start jouw crowdfundingcampagne vóór 15 novembre 2024.

MiiMOSA begeleidt u bij de voorbereiding en animatie van uw fondsenwerving

Financier uw project bij het grote publiek

Ontvang tot €1 000 extra van Carrefour

Profiteer van verbeterde zichtbaarheid (bij klanten Carrefour: website, tijdschrift, sociale netwerken)
Word een Carrefour-partner (mogelijkheid om dat te zijn waarnaar wordt verwezen binnen lokale of regionale circuits)

Deze operatie wordt uitgevoerd in samenwerking met het College of Producers en het Fair Producer Price-label, waarmee producenten hun productie tegen hun reële waarden kunnen waarderen.

Dien uw project in

MiiMOSA begeleidt u tijdens uw crowdfundingcampagne.

Hoe kunnen we de landbouwers ondersteunen?

Ontdek projecten die zich inzetten voor de voedseltransitie bij u in de buurt

Ondersteun projecten die u na aan hart liggen

Profiteer van uw ervaringsbeloningen, producten, enz.) en/of ontvang een terugbetaling in kapitaal + rente (2% tot 7%)

Ga nog verder door deze projecten met anderen te delen

Ontdek de ondersteunde projecten

Wordt momenteel verzameld

Reeds gefinancierd

Onze aanpak

Carrefour werkt samen met MiiMOSA om de actoren van een betere voeding te begeleiden en consumenten te betrekken bij de ontwikkeling van een duurzamere landbouw en voeding!

Carrefour heeft Act For Food gelanceerd, een wereldwijd programma met concrete acties om beter te eten. Via participatieve financiering wil Carrefour nieuwe oplossingen ondersteunen. Door burgers en landbouw- en voedselondernemers met elkaar in contact te brengen, kunnen we veranderen en voedsel ontwikkelen dat door de consument wordt verkozen.

Veel Gestelde Vragen

Het is een financieringsmethode waarmee u geld van het grote publiek kunt inzamelen om uw projecten te financieren.

MiiMOSA ondersteunt de actoren in de landbouw- en voedingssector met haar financieringsaanbod:

 • Crowdfunding: projecten financieren vanaf €1000 en tot 150 000 euro door bijdragers te bedanken met leuke beloningen (producten, diensten, ervaringen)
 • Crowdlending: projecten ondersteunen vanaf €15 000 tot 2M euro door spaarders met een rentevoet (vanaf 2%) te vergoeden (geen waarborg of persoonlijke borgstelling vereist)
 • Alle biologische producenten of verwerkers die een aanzienlijke expansie ondergaan of overstappen op biologisch;

 • Alle boeren in de overgang naar deugdzamere praktijken;

 • Alle kleine producenten gevestigd binnen een straal van ongeveer 40 km van een Carrefour-winkel;

 • Een onderneming zijn van maximaal 10 voltijdse equivalenten in opdracht van het FAVV;

 • Leverancier van Carrefour of niet (met uitzondering van de belangrijkste of exclusieve leveranciers van directe concurrenten van Carrefour).

Bent u boer, coöperatie, voedingsbedrijf, startup? Het is aan jou, er zijn veel mogelijkheden om onze landbouw en ons voedsel te transformeren!

Vul het inschrijvingsformulier in.

Start je crowdfundingcampagne vóór 30 november 2024.

Het MiiMOSA team neemt contact met u op van zodra u zich inschrijft.

Carrefour onderneemt de volgende acties :

 • Het ondersteunen van een selectie van favoriete projecten : extra financiële steun ter waarde van 25% van het ingezamelde bedrag, tot een maximum van 1.0000 euro per project
 • Communiceren over alle open fondsenwervingen: website, sociale media, mogelijke evenementen in de winkels
 • Selectieprocedure voor verkoop in de Carrefour winkels
 • Rechtstreekse link tussen producenten en de teams in de winkels. Centrale inkoop- en logistieke kantoren worden omzeild. De leveringen gebeuren rechtstreeks van de producenten naar de winkels.

 • Snellere aanpassing voor producten die seizoensgebonden zijn. Geen sprake van opgelegde leveringsvolumes: wij houden ons aan het natuurlijke productieritme, om de seizoensgebondenheid en het ritme van de producent te respecteren.

 • Eerlijke aankoopprijzen en snelle uitbetaling aan producenten. Om alle schakels van de keten te respecteren, beloven wij om de aankoopprijs die de producent vastlegt te respecteren. Bovendien betalen we de producent binnen de 30 dagen.

 • Specifiek onthaal voor onze lokale producenten. We voorzien voor onze lokale producten, speciale verkoopplaatsen alsook snelle opname van leveringen.

 • Administratieve verplichtingen worden vereenvoudigt. Een vereenvoudigt contract werd opgesteld en aangepast aan lokale producenten.

In januari 2025 zal Carrefour de favoriete projecten selecteren waarvan de producten achteraf in de winkels verkocht zullen worden.

De jury zal bestaan uit vertegenwoordigers van Carrefour, Le Collège des Producteurs, consumenten en diverse belanghebbenden.

De projecthouder aanvaardt het volgende:

 • Het project uit te voeren indien de fondsenwerving succesvol was.
 • Carrefour mag de projecthouder contacteren.
 • Carrefour en MiiMOSA mogen over het project communiceren.
 • De beloningen moeten geleverd worden als voorzien.

In 2017 creëerde het College van Producenten het label Eerlijke Producentenprijs op basis van een trieste constatering: het gemiddelde brutoloon van een boer over de afgelopen 3 jaar bedraagt ​​14.228 euro, tegenover 16.917 euro bruto voor de Waalse burger.
De invoering van de Fair Producer Price-norm heeft tot doel producenten een nieuwe manier te bieden om hun producten te identificeren, met name door de notie van productiekosten en beloning te integreren.

Het label is gebaseerd op vijftien controleerbare criteria die tot doel hebben de commerciële relatie tussen de boer en zijn eerste koper te karakteriseren, met als doel de producent een middel te geven om zijn productie tegen de reële waarde te verbeteren.

Binnen tien jaar riskeren we, gezien de gemiddelde leeftijd van onze huidige producenten, meer dan 40% van onze producenten te verliezen als gevolg van pensionering. Het is essentieel om jongeren te kunnen motiveren om boerderijen over te nemen. De kwesties achter deze vraag zijn veel breder en hebben ook betrekking op het behoud van een milieu zoals wij dat kennen, maar ook op onze voedselautonomie, die ondermijnd zou kunnen worden door het ontbreken van een exploitant.

Het aanmoedigen en kopen van producten met het Fair Producer Price-label betekent dat je je actief inzet voor de verdediging van de lokale productie en familieboerderijen.

Voor meer informatie, ga naar: prixjuste.be.